KNV

GoTourgether is lid van het KNV en hanteert dan ook de Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer. Deze voorwaarden zijn bij de bevestiging gevoegd en te downloaden.

Drank

GoTourgether heeft een ruim assortiment gekoelde drankjes. Het is daarom ook ten strengste verboden om eigen drank mee te nemen in de bus. De drankjes zijn nooit bij de ritprijs inbegrepen tenzij anders overeengekomen met GoTourgether. De drankjes dienen na afloop van de rit contant te worden voldaan aan de chauffeur. Bedrijven kunnen in overleg met GoTourgether een factuur ontvangen van de genuttigde drankjes na afloop van de rit. De drankprijzen van het standaardassortiment zijn als volgt:

 • Frisdrank
 • € 2,00
 • Red Bull
 • € 2,50
 • Bier
 • € 2,00
 • Smirnoff
 • € 3,00
 • Bacardi Cola
 • € 3,00
 • Bacardi Razz
 • € 3,00
 • Jillz
 • € 3,00
 • Witte wijn
 • € 3,00
 • Rose
 • € 3,00

In overleg met GoTourgether kan het drankassortiment worden aangepast. Eigen drank wordt in beslag genomen!

Vandalisme

Het is ten strengste verboden om de bus zowel van binnen als van buiten te bekladden, te slopen en te beschadigen. Mocht er na afloop van de rit blijken dat er schade is aangebracht aan de bus door lomp, hufterig en asociaal gedrag, dan gaat de factuur van de reparatie naar de huurder van de bus. Bij GoTourgether houden we het graag gezellig, dus laat alles gewoon heel!

Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij GoTourgether. Het is dan ook ten strengste verboden om misbruik te maken van de noodhendels van de deuren en de dakluiken. Het naar buiten steken van lichaamsdelen en klimmen op het dak van de bus is ook niet toegestaan. Voor je eigen veiligheid is het ook verboden om op het meubilair in de bus te staan. Passagiers die lopen of staan doen dit op eigen risico en kunnen GoTourgether niet aansprakelijk stellen bij eventuele calamiteiten en ongevallen.

Afvalbakken

De bus van GoTourgether is voorzien van afvalbakken. Deze zijn bedoeld om je afval en lege blikjes in te deponeren. Het is ten strengste verboden om afval naar buiten te gooien! Eten is toegestaan, maar houd alles wel netjes en schoon. Bij extreme rommel in de bus gaat de factuur van de schoonmaak naar de huurder van de bus. Bij overgeven worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Overtreden van de regels

Bij overtreding van deze regels behoudt GoTourgether zich het recht voor om de rit te staken. Tevens kunnen personen die zich agressief of asociaal gedragen ten opzichte van de chauffeur of medepassagiers uit de bus worden verwijderd.

Vertraging

GoTourgether is niet aansprakelijk voor gevolgschade ontstaan door vertragingen tijdens de busrit.

Annuleren

Zie Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer. Deze voorwaarden zijn tevens bij de bevestiging gevoegd. Bij annulering binnen 24 uur voordat de rit plaats zou vinden, is de hele ritprijs verschuldigd.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in het programma, tijdstippen en locaties dienen zo spoedig mogelijk aan GoTourgether te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch via 06 17600573 of via de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tot slot

Maak er een gezellig en mooi feestje van. Fijne rit!